Amateur Tuindersvereniging Hilversum
Sinds 1958 

Onze vereniging

De amateurtuindersvereniging is in 1958 opgericht. De statuten die destijds zijn opgesteld gelden nog steeds. 

Voor de dagelijkse gang van zaken op het complex is een reglement opgesteld.